Thứ Hai, 10 tháng 8, 2020

MẶT TRẬN Ở SÀI GÒN – THE BATTLE OF SAIGON

Thông Cáo Báo Chí
MẶT TRẬN Ở SÀI GÒN – THE BATTLE OF SAIGON
Tập truyện song ngữ Việt Anh

NGÔ THẾ VINH

 

Vẫn liên tiếp xuất hiện những cuốn sách viết về Chiến Tranh Việt Nam, tuy nhiên có rất ít sách đề cập tới quan điểm từ miền Nam, từ góc cạnh của những người thất trận nhưng họ đã từng chiến đấu và tin tưởng ở một nền Cộng Hòa miền Nam mới khai sinh.Ngô Thế Vinh qua kinh nghiệm của một y sĩ trong một đơn vị Biệt Cáchthiện chiến đã đem tới cho chúng ta những lý giải và soi sáng về những tình huống lưỡng nan ngoài trận địa. Rồi ông cũng đề cập tới cuộc sống hỗn mang ban đầu của một người tỵ nạn tạo dựng lại cuộc đời trong sự xa lạ của một miền Nam California, với phấn đấu để trở lại nghiệp cũ giữa một cộng đồng di dân gồm cả nửa triệu thuyền nhân với những khuynh hướng chánh trị phân hóa đa dạng. Một bối cảnh như vậy hầu như hoàn toàn bị lãng quên trong văn học. Người đọc sẽ thấy mình bị lôi cuốn vào tâm thức của một y sĩ tiền tuyến, của một tù nhân trong các trại tù gulag và rồi đến một người tỵ nạn bị bật ra khỏi gốc rễ được giải thoát để hội nhập vào một tầng lớp trung lưu Mỹ mới vừa hình thành. Đọc Mặt Trận Sài Gòn để cảm nhận lắng nghe nỗi bâng khuâng của một con người vẫn gắn bó với những ci rễ tinh thần của một quê hương Việt Nam không thể tách rời. TIM PAGE, Time - Life, UPI free lance reporter                                                                                                                                   

Văn Học Press & Việt Ecology Press
ISBN # 9781989993194  
www.amazon.com, các hiệu sách
vanhocpress@gmail.com, vietecologypress@gmail.com,
P.O. Box 3893, Seal Beach, CA 90740

THE BATTLE OF SAIGON – MẶT TRẬN Ở SÀI GÒN

Press Release
THE BATTLE OF SAIGON – MẶT TRẬN Ở SÀI GÒN
Bilingual Short Story Collection
NGÔ THẾ VINH

 

“There have been a succession of books on the Vietnam conflict, though there have been few that have told it from the South Vietnam point of view, from the aspect of the true losers, those who fought for a and believed in the nascent Southern Republic.Ngo The Vinh brings us essays illuminating his experience as doctor with the crack rangers, here in dealing with the dichotomies of combat. He then moves to the disconcerting life of a refugee rebuilding a life in the strangeness of Southern California and the struggle to reestablish in his profession amongst the politically riven ex-pat community of the 1/2 million boat people. A perspective totally neglected in prose so far.You will find yourself slipping in the mindset of the soldier doctor, prisoner in the gulag and liberated uprooted refugees through to nascent middle class American.The whole time you hear the plaintive tones of a man attached still to the spiritual roots of that haunting country Viet Nam.”
TIM PAGE, Time - Life, UPI free lance reporter

Văn Học Press & Viet Ecology Press
ISBN # 9781989993194  
www.amazon.com, bookstores
vanhocpress@gmail.com, vietecologypress@gmail.com
P.O. Box 3893, Seal Beach, CA 90740

LA BATAILLE DE SAIGON – MẶT TRẬN Ở SÀI GÒN

Communiqué de Presse
LA BATAILLE DE SAIGON – MẶT TRẬN Ở SÀI GÒN
Collection Bilingue de Nouvelles Anglais - Vietnamien

NGÔ THẾ VINH


 Il y a eu une succession de livres sur le conflit du Vietnam, bien qu'il y en ait eu peu qui l'ont raconté du point de vue du Sud Vietnam, du point de vue des vrais perdants, de ceux qui se battaient pour et croyaient en la naissante République du Sud Vietnam. Ngo The Vinh nous apporte des essais éclairant son expérience de médecin avec les superbes rangers, faisant face là aux dichotomies du combat. Il passe ensuite à la vie déconcertante d'un réfugié reconstruisant sa vie dans l'étrangeté de la Californie du Sud et à la lutte pour rétablir sa profession parmi la communauté expatriée, politiquement déchirée d’un demi-million deboat people”.Une perspective en prose totalement négligée jusqu'à present. Vous vous retrouverez à glisser dans l'etat d'esprit du soldat-médecin, prisonnier dans les goulag et des réfugiés libérés, déracinés jusqu'à la naissante classe moyenne américaine. Pendant tout ce temps, vous entendez les tons plaintifs d'un homme toujours attaché aux racines spirituelles de ce pays obsédant, le Viet Nam.” 

TIM PAGE, Time - Life, UPI free lance reporter

Văn Học Press & Viet Ecology Press
ISBN # 9781989993194  
www.amazon.com, bookstores
vanhocpress@gmail.com, vietecologypress@gmail.com,
P.O. Box 3893, Seal Beach, CA 90740

Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2020

DOWN THE HẬU RIVER TO THE TRẦN ĐỀ ESTUARY MEKONG DELTA AND THE SELF-DESTRUCTIVE DEVELOPMENT 1975 - 2020

Primum Non Nocere / First, do no harm 

NGÔ THẾ VINH

To the Friends of the Mekong Group
In remembrance of Mai Chửng
The sculptor of the Bông Lúa Monument 1970

 

Picture 1: at the Trần Đề Estuary of the Hậu River, from left: Ngô Thế Vinh at the Trần Đề Beach; center and right: the Mekong Delta with its beaches being constantly degraded by landslides and erosion. [photo by Phạm Phan Long & Ngô Thế Vinh]

TO THE TRẦN ĐỀ ESTUARY AT THE MOUTH OF THE HẬU RIVER

Traveling from the Vĩnh Tế Canal at the Vietnam – Cambodia border to the Trần Đề Estuary we have covered almost the full length of the Hậu River.

The danger of a disruption in the current flow downstream is real and can be plainly observed from upstream. Looking to the North, over the last two decades or more, the author has incessantly sounded the alarm about the accumulative and irreversible threats emanating from the exhaustive deforestation of the rainforests and flooded forests in the vicinity of the Tonle Sap Lake as well as the Mekong rapids blasting project to widen the Mekong River’s current to allow the passage of Chinese ships transporting goods to the countries downstream. In addition, we must also take into account the long-term impacts caused by the giant dams in the Yunnan Cascades and the 12 mainstream dams in the Lower Mekong in Laos and Cambodia. Those impacts include among other things: disruption of the current flow, loss of sand and alluvia source flowing down from the dam reservoirs causing a reversal process in a young Mekong Delta already undergoing gradual disintegration.

 

Picture 2: September.2002, the author stood at the foot of the historic Manwan Dam 1,500 MW, the first mainstream dam built upstream the Lancang-Mekong in Yunnan, China. [private collection Ngô Thế Vinh] 

Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2020

ĐINH CƯỜNG 5 bài thơ cho Ngô Thế Vinh

Rừng Scibilia mùa thu, photo by Phạm Cao Hoàng, 4 November 2018


ĐOẠN GHI CHO NGÔ THẾ VINH

Những ngày này Ngô Thế Vinh hay phone
nói chuyện này chuyện kia cho vui. làm tôi
lại nhớ những ngày xưa cũ, có lần ghé qua
căn phòng bạn ở vùng Chợ Cũ, gần đường
Ký Con nơi làm toà soạn tạp chí Sáng Tạo.

bạn đi vắng, tôi và Nghiêu Đề nhìn qua cửa sổ
thấy cái giường trải chiếc drap trắng thẳng tưng
như giường trong nhà binh. bạn có nếp sống
ngăn nắp, tươm tất. bây giờ bạn viết bài gì cũng
kỹ, từng chi tiết một. viết về  Cửu Long Cạn Dòng
Biển Đông Dậy Sóng cũng đi cho đến thượng nguồn

Thứ Bảy, 4 tháng 7, 2020

Một chút đối thoại về Nghiêm Sỹ Tuấn !


Bác sĩ Lại Mạnh Cường, đứng bên bức danh hoạ sơn dầu L’Origine du monde [1866]
của hoạ sĩ Pháp Gustave Courbet [1819-1877] trong Musée d’Orsay [04-2005]

Sinh 1949 tại Thái Bình, Bắc phần. Di cư vào Nam 1954, lớn lên ở Sài Gòn.Trung học Nguyễn Trãi và Chu Văn An.Tốt nghiệp Đại học Y khoa Sài Gòn 1974; luận án 10/04/1975. Y sĩ Trưng tập khoá 17. Tù Cộng sản sau 30.04.1975, ra tù 08/1976; một thời gian hành nghề “chui” cho tới khi điđịnh cư ở Hoà Lan từ tháng 11/1985. Trở lại học Y khoa ở Amsterdam, lấy bằng tương đương 17/10/1990. Hiện vẫn cư ngụ tại Amsterdam tới nay.
*
Nghiêm Sỹ Tuấn (NST) sinh năm 1937, trên tôi một giáp, ra trường năm 1965, trên tôi 9 lớp. NST ra đơn vị khoảng một năm, tôi mới tập tễnh bước vào năm dự bị y khoa APM (Année Préparatoire de Médecine).

Tôi chỉ nghe qua tiếng NST khi trong giới áo trắng bàn bạc về các quân y sĩ hy sinh ngoài chiến trường, như NST ở Khe Sanh vào tháng 4 năm 1968.

Qua tuyển tập về NST do bác sĩ Ngô Thế Vinh chủ trương và biên soạn, tôi phác hoạ ít nhiều chân dung của vị đàn anh đáng kính đã hy sinh trong chiến tranh khi đang cứu giúp thương binh trong lửa đạn.

Chắc chắn trong cuộc đời tôi không có cơ may nào gặp gỡ để trao đổi trực tiếp với ông, nhưng vì ngưỡng mộ nhân cách lớn và việc làm của ông, bắt chước ông tôi thử tưởng tượng ra một cuộc đối thoại thật ngắn với ông về một tiểu phẩm ông sáng tác làm tôi day dứt mãi trong lòng với ít nhiều băn khoăn, thắc mắc.

Đó là truyện ngắn tựa đề PARA BELLUM (PB) rất lạ bằng tiếng Latin cổ, được trích dẫn từ câu tục ngữ cách nay nhiều thế kỷ “Si vis pacem, para bellum”. Dịch sang Anh ngữ: “If you want peace, prepare for war”; Việt ngữ: “Muốn hoà bình, phải chuẩn bị chiến tranh” !

Phỏng vấn nhà văn Ngô Thế Vinh: Tiếng kêu cứu từ dòng Mê Kông nghẽn mạch*

ĐOÀN NHÃ VĂNVài nét về tác giả: Ngô Thế Vinh tốt nghiệp Ðại học Y khoa Sài Gòn 1968. Trong ban biên tập,  nguyên chủ bút nguyệt san Tình Thương, diễn đàn văn hóa và xã hội của sinh viên Y khoa. Nguyên y sĩ Liên Ðoàn 81 Biệt Cách Dù. Tu nghiệp Y khoa Phục hồi tại Letterman General Hospital San Francisco. Bác sĩ  huấn luyện trường Quân y. Sau 1975, tù cải tạo 3 năm. Sau đó về giảng dạy tại trường Vật Lý Trị Liệu và Trung Tâm Phục Hồi Sài Gòn.  Tới Mỹ 1983, tu nghiệp hậu đại học Y khoa USC; bác sĩ  thường trú các bệnh viện Ðại học SUNY Downstate, New York. Bác sĩ điều trị và giảng huấn tại một bệnh viện nam California. 

Tác phẩm đã xuất bản:

Tiếng Việt:
 1. Mây Bão [Sông Mã, Sài Gòn 1963, Văn Nghệ, California1993]

 2. Bóng Ðêm [Khai Trí, Sài Gòn 1964]

 3. Gió Mùa [Sông Mã, Sài Gòn 1965]

 4. Vòng Ðai Xanh [Thái Ðộ; Sài Gòn 1970; Văn Nghệ, California1967; Văn Học, California 2018]

 5. Mặt Trận Ở Sài Gòn [Văn Nghệ, California 1996; Việt Ecology Press 2020]

 6. Cửu Long Cạn Dòng Biển Ðông Dậy Sóng  [Văn Nghệ, California 2000, tái bản 2001; Nxb Giấy Vụn Việt Nam 2014]

 7. Mekong - Dòng Sông Nghẽn Mạch [Văn Nghệ, California 3/2007, Văn Nghệ Mới 12/2007, Nxb Giấy Vụn, Việt Nam 2012]

 8. Audiobook Mekong – Dòng Sông Nghẽn Mạch [Văn Nghệ Mới, California 2007; Việt Ecology Press & Nxb Nhân Ảnh 2017]

 9. Chân Dung Văn Học Nghệ Thuật và Văn Hoá, [Việt Ecology Press 2017]

 10. Y Sĩ Tiền Tuyến Nghiêm Sỹ Tuấn, Người Đi Tìm Mùa Xuân, [Tập San Y Sĩ Việt Nam Canada, Việt Ecology Press 2019]
Tiếng Anh:
 1. The Green Belt [Ivy House 2004]

 2. The Battle of Saigon [Xlibris 2005]

 3. Mekong – The Occluding River [iUniverse 2010]

 4. The Nine Dragons Drained Dry, The East Sea in Turmoil [Việt Ecology Press & Nxb Giấy Vụn, Vietnam 2016]
*